Wie kan bij ons aankloppen?

Alle inwoners van Langedijk die in financiële nood verkeren kunnen bij SISL aankloppen. Bij het beoordelen van een hulpaanvraag kijkt SISL naar de mens en zijn situatie en maakt hierbij geen onderscheid naar leeftijd, geslacht, huidskleur, godsdienstige of politieke overtuiging.

 

Bij iedere aanvraag is er overleg met gemeentelijke of andere hulpinstanties. Pas wanneer deze instanties geen hulp kunnen bieden, komt SISL in beeld. Behalve het verstrekken van financiële hulp, kunnen wij mensen indien nodig ook adviseren en doorverwijzen naar andere instanties.

 

SISL verleent noodhulp en neemt geen taken over van de overheid!!

Wat kunnen wij voor u doen?

Afhankelijk van uw hulpaanvraag, bekijken wij óf en zo ja, hoe wij u het beste kunnen helpen. Wij kunnen dit op meerdere manieren doen:

 

  • SISL schaft de door u benodigde spullen voor u aan.
  • SISL verstrekt u een renteloze lening en stelt in overleg met u een terugbetalingsregeling op. De lening dient binnen 6 tot max. 24 maanden te worden terugbetaald.
  • SISL doet u een schenking. Dit is pas aan de orde als een lening echt niet mogelijk is.
  • SISL verzorgt ieder jaar met Kerst voedselpakketten waaraan eventueel een klein geldbedrag is toegevoegd.

 

Leningen kunnen onder andere gebruikt worden voor aanvulling van huishoudgeld, wonen, de aanschaf van huisraad, openbaar vervoer, aanpassingen in huis voor een gehandicapte of bejaarde inwoner of het volgen van cursussen om meer kans op werk te krijgen.