Uw bijdrage is van harte welkom!

Natuurlijk kunt u het werk van SISL ook steunen. Uw bijdrage is van harte welkom op ons bankrek.nr. NL91 RABO 03 10 81 28 01.

 

SISL beschikt over de ANBI status RsIN/fiscaal nummer: 8039.88.436. Dit betekent dat SISL door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor u bij schenkingen aan SISL gebruik kunt maken van fiscaal gunstige regelingen. Bekijk hier het jaarverslag