Privacyverklaring Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk

Dit is de privacyverklaring van Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk, het secretariaat gevestigd te Dorpsstraat 580, 1723 HJ Noord Scharwoude.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41241263.

  1. Persoonlijke gegevens die wij verwerken

De Stichting verwerkt uw gegevens om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor een renteloze lening, spullen, schenking en daarnaast met kerst voor het verstrekken van een voedselpakket. Zo verwerken wij o.a. uw naam-, adres-, en woonplaatsgegevens, uw emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om bijvoorbeeld contact met u te kunnen opnemen. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen.

  1. Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  1. Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u nadrukkelijk hiervoor toestemming verleend.

  1. Geen marketing op basis van uw persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dan contact opnemen met het secretariaat van de Stichting. De gegevens kunt u vinden op deze website.

  1. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website is verbonden. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u gebruik maakt van deze websites.

  1. Wijzigingen in de privacyverklaring

Indien dit van toepassing is kan deze privacyverklaring worden aangepast.

Contactgegevens:

Organisatie: Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk

Adres secretariaat: Dorpsstraat 580

1723 HJ Noord-Scharwoude

E-mail: info@steunfondslangedijk.nl

Website:

www.steunfondslangedijk.nl