Wij helpen mensen in financiële nood

Om de inwoners van Langedijk die in financiële nood verkeren de helpende hand te bieden, werken de kerkgenootschappen van Langedijk samen in de Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk, afgekort SISL.

 

De stichting wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende kerken, donaties van bedrijven en particulieren en inkomsten uit evenementen en acties.