Contactpersonen

Contactpersoon hulpaanvragen: Ton Kostelijk

T: 06 13 32 13 07

E: ann.tonkostelijk@ziggo.nl

 

Secretariaat: Sylvia Smit

A: Dorpsstraat 580, 1723 HJ Noord-Scharwoude

T:  0226 – 427752

E: sylvia.kees@live.nl

B: bankrekeningnummer: NL91RABO0310812801

Bestuur SISL

Voorzitter

Secretaris

Plv. secretaris

Penningmeester

Contactpersoon

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Ds. Willem Venema

Sylvia Smit

Marlie Janssen

Cor de Groot

Ton Kostelijk

Pastoor Bruno Sestito

Gerard Balder

Frank Schoon

Sjoerd van Dijk

0226 – 427894

0226 – 427752

0226 – 313504

0226 – 340044

0613 – 321307

0226 – 312423

0226 – 312154

0649 – 100762

0226 – 320358